Tumblelog by Soup.io
 • Lunne
 • Kryptonite
 • Rybka
 • idz-pan-w-cholere
 • arrogance
 • teleapatia
 • shizuku
 • xalitude
 • willyoudrawme
 • melere
 • kurenaisuiren
 • zielone-banany
 • different
 • chikarine
 • unknown6
 • montmorency
 • daikirai
 • touchthesky
 • angelsdemon
 • sakkaku
 • armadillo
 • mikuo
 • suzannekhaleen
 • akt-5
 • maiyko
 • guyver
 • theworldofmei
 • purpleJolene
 • blaxkseoul
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt viacompletelydifferent completelydifferent
5574 5e50
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy vianutt nutt
Obojętność skruszy najtwardsze serca.
— Uziel Mora
Reposted fromSEEiK SEEiK vianutt nutt
Z każdego miejsca - uciekałem.
Od każdego człowieka - uciekałem.
Głupie były te moje ucieczki - bezskuteczne.
Po co uciekać z jednego miejsca do innego, jeżeli potem znów się ucieka z innego do jeszcze innego? Bo po co zostawiać jednego człowieka dla drugiego, jeżeli tego drugiego zostawia się póżniej dla trzeciego, a tego trzeciego dla...
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
Kochaj to, co niczyje, a stanie się twoje,
kochaj to, co złamane a stanie się proste.
Kochaj to, co szkaradne a stanie się piękne,
kochaj to, co zmarznięte, a stanie się ciepłe.
Kochaj to, co umarło, a z martwych powstanie,
kochaj to, co zgubione, a znaleźne dostaniesz.
Kochaj to, co ulotne, a stanie się wieczne,
kochaj to, co zdradziło, a stanie się wierne.
Kochaj to, co przeklęte, a stanie się boskie,
kochaj to, co Cię rani, a przestanie boleć.
Kochaj to, co niesforne, a stanie się cacy,
kochaj to, co nieśmiałe, a pokaże swe kły.
Kochaj to, co jest smutne, a wnet się uśmiechnie,
kochaj to, co bezdomne, a dom zbudujecie.
Kochaj to, co nie kochasz, a czas zatrzymasz,
kochaj to, co znajome, a odmieni swą twarz.
Kochaj to, co ubogie, a zostaniesz bogaczem,
kochaj to, czego nie ma, a zobaczysz... że jest!
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
6649 b7e8 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaszarakoszula szarakoszula
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
może nie byłeś moją pierwszą miłością|
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— mleko i miód
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło
— Colleen Hoover – "Hopeless"

February 16 2019

8342 b375 500
Reposted fromtichga tichga viamushu mushu
8815 4220 500
Surprised it isn’t called the “FUCK YOU” Tree.
Reposted fromsober sober viamushu mushu
8807 8934 500
Reposted fromqb qb viamushu mushu
0877 5207 500
Reposted frombaelwolf baelwolf viaschaaf schaaf
7814 dab0
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic viaschaaf schaaf
4313 d636 500

laughhard:

Bad morning

Reposted fromtron tron viaschaaf schaaf
8612 312a 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaschaaf schaaf
8820 6eca 500
Reposted fromsober sober viaschaaf schaaf
8591 f09d 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaschaaf schaaf
Reposted fromFlau Flau viaadremdico adremdico
4667 97d0 500
Reposted frompwg pwg viamanxx manxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl