Tumblelog by Soup.io
 • Lunne
 • Kryptonite
 • Rybka
 • idz-pan-w-cholere
 • arrogance
 • teleapatia
 • shizuku
 • xalitude
 • willyoudrawme
 • melere
 • kurenaisuiren
 • zielone-banany
 • different
 • chikarine
 • unknown6
 • montmorency
 • daikirai
 • touchthesky
 • angelsdemon
 • sakkaku
 • armadillo
 • mikuo
 • suzannekhaleen
 • akt-5
 • maiyko
 • guyver
 • Laeticia
 • theworldofmei
 • purpleJolene
 • blaxkseoul
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

1511 8d3d
Reposted frommrautyna mrautyna viaolakocie olakocie
Miłość nie przynosi ze sobą cierpień. Cierpienie przynosi instynkt posiadania, który jest zaprzeczeniem miłości. 
— Antoine de Saint-Exupery
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viagdziejestola gdziejestola
5954 3d44
Reposted fromoutline outline viasweetnothingg sweetnothingg
"Do mojego gabinetu trafili ludzie po nieudanych próbach samobójczych - wybrali samobójstwo, bo czuli się niedostrzegani, przezroczyści. Mieli zerowe kontakty z bliskimi i fatalne relacje społeczne. Czuli wdzięczność wobec człowieka wyciągającego do nich rękę z ulotką, bo cieszyli się, że ktoś ich zauważył."
Zawsze przechodzę jak najblirzej ulotkarzy.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasweetnothingg sweetnothingg
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viagdziejestola gdziejestola
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
(...) czasem nie wiemy, czego szukamy, póki tego nie znajdziemy.
— Alexandra Bracken, W sidłach losu
Reposted frommefir mefir viaRozaa Rozaa
0035 df7c
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaolakocie olakocie
Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir viatroubles troubles
2811 c3a0 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona vianitrovent nitrovent


Her name is Joan Trumpauer Mulholland. Her family disowned her for her activism. After her first arrest, she was tested for mental illness, because Virginia law enforcement couldn’t think of any other reason why a white Virginian girl would want to fight for civil rights.

She also created the Joan Trumpauer Mullholland Foundation. Most recently, she was interviewed on Samatha Bee’s Full Frontal on February 15 for their segment on Black History Month.
5714 7dbd 500
tips.
Reposted fromjagger jagger viaRekrut-K Rekrut-K
8804 1ff2 500
Kölsch
Reposted fromsommteck sommteck viau-dit u-dit
Reposted fromFlau Flau viau-dit u-dit
5178 c5c9 500
Reposted fromprivacea privacea viau-dit u-dit
Earth Mother by Andrey Surnov
Reposted fromjagger jagger viaRekrut-K Rekrut-K
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl